ASOCIATIA \\\"EUSFERA\\\" IASI

ASOCIATIA \\\"EUSFERA\\\" IASI

ASOCIATIA \\\"EUSFERA\\\" IASI

Voturi 0 Voturi / 55 Vizite

ASOCIATIA \\\"EUSFERA\\\" IASI (ASOCIATIA \\\"EUSFERA\\\" IASI) cu sediul in Iasi, judetul Iasi Fortus 10 , adaugata in portalul Pagini Europene in data de 03 Octombrie 2014
Tip:
Societate cu Raspundere Limitata(SRL)
Cod Fiscal:
25400576
Nr. Reg. Com.:
J00/000/0000
Fortus 10 , Iasi, Judetul Iasi

Obiecte de Activitate

Descriere

Datorit? izol?rii de lung? durat? ?i restric?iilor impuse de regimurile de deten?ie majoritatea dintre de?inu?i, pomenindu-se fa?? �n fa?? cu realitatea de dup? gratii, se simt frustra?i, consterna?i ?i anxio?i. Problemele care apar odat? cu liberarea din mediul penitenciar vin s? se amplifice pe fundalul unor rela?ii proaste cu familia, comunitatea, lipsei actelor de identitate ?i a unui loc de munc? care s? le permit? un trai decent etc. Respingerea societ??ii, reticen?a unor func?ionari, etichetarea ?i marginalizarea de c?tre comunitate societate for?eaz? persoanele liberate din locurile de deten?ie s? revin? �n cercul vicios al criminalit??i Statisticile atest? c? circa 80% dintre persoanele private de libertate din Romania comit infrac?iuni repetat.O rat? at�t de �nalt? a recidivei infrac?ionale ne demonstreaz? elocvent faptul c? pedeapsa penal? de priva?iune de libertate nu a dat un rezultat pozitiv � condamnatul nu a �nv??at nimic, nu ?i-a schimbat comportamentul ?i, astfel, perioada petrecut? dup? gratii nu a fost suficient? pentru a �n?elege ?i a aprecia eficient valorile vie?ii, ci o simpl? petrecere a timpului pe contul statului. Acest lucru confirm? c? utilizarea frecvent? a metodelor represive (supravegherea ?i izolarea) �n detrimentul celor de resocializare este cauza ajungerii repetate a persoanelor �n penitenciare. �n atare situa?ie, c�nd unele ?i acelea?i persoane repetat s?v�r?esc infrac?iuni ?i cu regularitate se afl? �n locurile de deten?ie, societatea/statul suport? mai multe consecin?e negative: repetat sunt cheltui?i banii publici pentru �ntre?inerea condamna?ilor (hran?, de?inere, asisten?? medical?, salarizarea personalului ?.a.) pe toat? durata execut?rii pedepselor; astfel, cheltuielile din bugetul de stat pentru �ntre?inerea unui condamnat cresc substan?ial cu fiecare urm?toare condamnare ;societatea sufer? repetat de pe urma infrac?iunilor (at�t victimele, c�t ?i rudele condamnatului);condamna?ii nu au posibilitatea recuper?rii prejudiciului cauzat �n urma infrac?iunii (adic? executarea efectiv? a titlurilor executorii);condamna?ii, dup? liberarea din penitenciare, nu sunt capabili s? se integreze pe pia?a muncii, s? contribuie la dezvoltarea economic? a ??rii ?i acest lucru prejudiciaz? statul sub forma impozitelor nepl?tite de aceste persoane.�n schimb, statul repetat cheltuie?te banii bugetari pentru �ntre?inerea condamna?ilor �n institu?iile penitenciare. Prin urmare, putem conchide c? acest prejudiciu este incontestabil mai mare dec�t cheltuielile necesare pentru implementareaunui sistem viabil de resocializare a de?inu?ilor

Produse Vizitate Recent

Scroll
Afisare detalii.